Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné
Storck Slovensko, s.r.o. (ďalej len „Storck“) berie ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne a zhromažďuje, spracováva a využíva Vaše údaje len v súlade so zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov. Ak sa na tejto webovej stránke nachádzajú odkazy na iné internetové stránky, neplatia tieto informácie pre zhromažďovanie a využívanie údajov na stránkach, na ktoré sa odkazuje, pretože Storck nemá akýkoľvek vplyv na ich formu a obsah.
2. Druh, rozsah a účel zhromažďovania, spracovania a využívania údajov
2.1 Údaje
Storck zhromažďuje, spracováva a využíva nasledujúce osobné údaje podľa Vašich aktivít na našich webových stránkach: Vašu adresu (oslovenie, meno, priezvisko, adresa), e-mailovú adresu, telefónne číslo, IP adresu a ďalej druh a rozsah položiek, ktoré ste navštívili, ako i dátum a čas návštevy.
2.2 Využitie webu
Keď navštívite náš web, zaznamenávajú sa dočasné dáta o pripojení (IP adresa, cookies, naposledy navštívené URL, čas a dátum, vyvolané súbory). Bez Vášho výslovného súhlasu zhromažďujeme, spracovávame a využívame Vaše osobné údaje len v prípade, ak je to nutné pre Vašu návštevu webovej stránky, či na zmluvné účely, napríklad na realizáciu súťaží. Údaje môžu byť tiež spracovávané a využívané v pseudonymizovanej podobe na účely uvedené v bode 2.3.
2.3 Využitie na marketingové účely a na optimalizáciu webu
Na webe spoločnosti Storck sú údaje zhromažďované, spracovávané a využívané na účely marketingu a optimalizácie pomocou technológií spoločnosti Webtrends. Na to je možné použiť súbory cookie (t. j. malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači), ktoré umožňujú opäť rozpoznať Váš internetový prehliadač. Z týchto dát sa pod pseudonymom vytvárajú užívateľské profily. Ak ste na to nedali výslovný súhlas, nie sú tieto súbory používané na Vašu osobnú identifikáciu a nie sú zlučované s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. IP adresy sa v tomto procese spracovávajú a využívajú len v anonymizovanej podobe. Zhromažďovanie a ukladanie údajov môžete kedykoľvek s okamžitou platnosťou zakázať nastavením režimu "opt-out" (pozri bod 3.).

Storck inak využíva Vaše stavové a/alebo užívateľské údaje len na účely propagácie, poradenstva, marketingového prieskumu a na optimalizáciu webu, ak ste na to dali vopred svoj výslovný súhlas. Ak Storck požaduje súhlas, ste na to výslovne upozornení príslušným textom súhlasu a zaškrtávacím políčkom a/alebo odkazom s hviezdičkou. Svoj súhlas poskytnutý v tejto súvislosti spoločnosti Storck môžete kedykoľvek písomne či elektronicky odvolať. Ak ste súhlas neposkytli, alebo ste ho odvolali, nebudú údaje podľa tohto odseku využívané. Storck samozrejme bude poskytovať služby nezávisle na tom, či ste súhlas poskytli alebo odvolali.
2.4 Ďalšie využívanie údajov
Nebude dochádzať k žiadnemu ďalšiemu ukladaniu, spracovávaniu ani využívaniu Vašich údajov nad tento rámec. Predovšetkým nebudú vytvárané žiadne osobné užívateľské profily s použitím Vášho mena alebo iných identifikačných prvkov.

Vaše údaje tiež nebudú odovzdávané tretím stranám. To neplatí v prípade, že bude v rámci on-line nákupu tovaru (pozri bod 2.3) nutné na účely realizácie zmluvy odovzdať Vaše údaje našim poskytovateľom služieb (napríklad balíková služba). Údaje, ktoré zadáte v rámci realizácie platieb kreditnou kartou, inkasom alebo pomocou služby Giropay, bude z nášho poverenia zhromažďovať a spracovávať poskytovateľ platobných služieb B+S Card Service GmbH, ktorý je našim prostredníctvom zaviazaný k dodržiavaniu predpisov o ochrane osobných údajov v súlade s § 11 BDSG (nem. spolkový zákon o ochrane osobných údajov), a ktorého zásady ochrany osobných údajov môžete otvoriť kliknutím sem. Ak platíte cez Paypal, bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Údaje potrebné k realizácii platby (napr. údaje z kreditnej karty) sú prenášané zabezpečeným prenosom (kódovanie podľa SSL – Secure Socket Layer – minimálne 128 bitov). Údaje z kreditnej karty sú zhromažďované priamo našimi poskytovateľmi platobných služieb certifikovanými podľa PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) a používané výhradne na realizáciu platieb.
3. Právo na informácie, na námietky a na odvolanie
Na požiadanie Vás budeme písomne alebo, na základe žiadosti, tiež elektronicky informovať o tom, aké údaje sú uložené o Vašej osobe. V tejto záležitosti sa obracajte na:
STORCK SLOVENSKO, s.r.o.
City Business Center 1
Karadžičova 8
821 08 Bratislava

E-Mail: info@sk.storck.com
To isté platí, ak chcete Váš súhlas s ukladaním údajov odvolať. Upozorňujeme na to, že prípadný súhlas môžete kedykoľvek elektronicky či písomne s okamžitým účinkom odvolať. Aby ste zamedzili vytváraniu pseudonymných užívateľských profilov (pozri bod 2.3) nastavením opt-out cookies, kliknite sem.