Navrhni si vlastné merci

Výnimočné poďakovanie: osobne navrhnuté merci

Pre veľmi osobný darček si teraz len vyber veľkosť balenia merci Finest Selection, nahraj vlastný obrázok a text na obal – a tvoje merci je hotové!

Podmienky používania aplikácie Tvoje merci

Pomocou aplikácie Tvoje merci máte možnosť vytvoriť vlastnú prednú stranu balenia merci pre tlač. Za obsah zaslaných diel (napríklad obrazové súbory, text) ste zodpovedný/zodpovedná výhradne vy. Predovšetkým ste zodpovedný/zodpovedná za zaistenie toho, aby zaslané dielo neporušilo žiadne práva tretích strán (osobnostné práva, autorské práva či iné práva s ním súvisiace), a oslobodzujete spoločnosť Storck od možných nárokov tretích strán. Používanie protiprávnych, nemravných alebo inak neprípustných či urážlivých obsahov nie je povolené.

VEľKOSŤ & motív

Najprv si vyber veľkosť balenia a potom želaný motív:

Vyber so svoj obľúbený motív, nahraj fotografiu a zadaj text.

Vyber so svoj obľúbený motív, nahraj fotografiu a zadaj text.